JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Rogoznica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

0

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13.) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst), dana 24. svibnja 2017. godine objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Rogoznica

za razdoblje od 2017. do 2022. godine

I.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Rogoznica za razdoblje od 2017. do 2022. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi, javnosti, trajat će od 29. svibnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine.

II.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti dostavljaju se zaključno do 30. lipnja 2017. godine na adresu Općina Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica.

III.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Rogoznica za razdoblje od 2017. do 2022. godine dostupan je na Internet stranicama Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati.

IV.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku s imenom i prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje.

 

NAČELNICA

Sandra Jakelić

PGO Rogoznica 2017-2022.PDF

Napišite komentar