JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Rogoznica

0

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Plana prijema u službu polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Općine Rogoznica za 2016. godinu, Načelnica raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Općini Rogoznica

za sljedeća radna mjesta:

 

 1. stručni suradnik za pravno-normativne poslove / VŠS, 1 izvršitelj/ica
  Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne, pravne i opće poslove

Uvjeti:

 • stručni prvostupnik/ca (baccalaurea) javne uprave / VŠS
 • poznavanje rada na osobnom računalu

 

 1. upravni referent-administrativni tajnik / SSS, 1 izvršitelj/ica

Jedinstveni upravni odjel

Uvjeti:

 • stupanj srednje stručne spreme upravne, birotehničke ili druge odgovarajuće struke / SSS
 • poznavanje rada na osobnom računalu

 

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st. 1 toč 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11).

 

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sljedeće priloge:

 

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku radne knjižice – e izvadak,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjereni, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Rogoznica (za stručno osposobljavanje), 22 203 Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17,  u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

           

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Općine Rogoznica.

 

 

 

                                                                                              NAČELNICA

                                                                                              Sandra Jakelić,v.r.

 

Klasa: 130-01/16-10/3

Ur.broj: 2182/12-02/16-1

Rogoznica, 15. veljače 2016.

 

 

Dostaviti:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 2. rogoznica.hr
 3. Pismohrana, ovdje

Napišite komentar

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close