Obavijest svim udrugama kojima su odobrene financijske potpore tijekom 2016. godine

0

Pozivaju se sve udruge kojima su odobrene financijske potpore iz Proračuna Općine Rogoznica za 2016. godinu da najkasnije do kraja godine dostave sljedeću dokumentaciju:

a) Obrazac C1- Opisni izvještaj (dostavlja ga u tiskanom obliku poštom ili osobno),
b) Obrazac C2 – Financijski izvještaj (dostavlja ga u tiskanom obliku poštom ili osobno) uz detaljno dokumentiranje svih troškova te uz priloge:
– za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika i pripadajuće bankovne izvode,
– za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća,
– ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.

Potrebne podatke potrebno je ispuniti na propisanim Obrascima C1 i C2, koji se daju u nastavku:
– Obrazac C1
– Obrazac C2

c1-obrazac-opisnog-izvjestaja-projekta

c2-obrazac-financijskog-izvjestavanja

Napišite komentar