Odluka načelnice o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Rogoznica u 2018. godini

0

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 3/2016), Javnog poziva udrugama za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2018. godinu, Klasa: 402-04/18-40/1, Ur. broj: 2182/12-02/18-1 od 21. veljače 2018. godine načelnica Općine Rogoznica, donosi:

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose

razvoju javnih potreba Općine Rogoznica u 2018. godini

 

 

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijedloga za programe/projekte javnih potreba u kulturi i projekte koje provode udruge civilnog društva za 2018. godinu, objavljen dana 21. veljače 2018. godine.

 

Članak 2.

U 2018. godini će se, u okviru Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke, iz Proračuna Općine Rogoznica financirati provedba programa/projekata od interesa za opće dobro, koje organiziraju i provode udruge, kako slijedi:

 

HPK SV. MIHOVIL
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
1.      Poučne staze i planinarski putevi na području Općine R. 5.000,00 kn

 

Udruga IZVOR LJUBAVI
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
2.      Informiranje i edukacija 5.000,00 kn

 

KUD TOMISLAV
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
3.      Promocija Općine kroz programsko kulturno ljeto 2018 10.000,00 kn

 

Lovačko društvo JAREBICA
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
4.      Unaprjeđenje lovstva 20.000,00 kn

 

Udruga građana OKEA
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
5.      Lađa kulture 10.000,00 kn

 

 

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa osigurana su u proračunu Općine Rogoznica za 2018. godinu, i to:

  • za projekte Poučne staze i planinarski putevi na području Općine Rogoznica te Unapređenje lovstva na razdjelu 002, glavi 01, programu 1013, aktivnosti A100011 – donacije udrugama civilnog društva za rekreaciju, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekte Promociju Općine kroz programsko kulturno ljeto te Lađa kulture na razdjelu 002, glavi 01, programu 1014, aktivnosti A100002 – sufinanciranje kulturnih manifestacija, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekt Informiranje i edukacija na razdjelu 002, glavi 01, programu 1012, aktivnosti A100005 – zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom, kontu 381 – tekuće donacije u novcu.

 

Članak 4.

Međusobni odnosi o korištenju odobrenih sredstava regulirat će se Ugovorom, sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

 

                                                                                           NAČELNICA:

Sandra Jakelić

 

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u kulturi.PDF

 

 

 

 

Comments are closed.

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close