Odluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja Općine Rogoznica

0

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 139/10 i 19/14) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst), Općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi:

 O D L U K U

o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih

nenaplaćenih potraživanja Općine Rogoznica

Odluka o proceduri naplate prihoda.PDF

Napišite komentar