ODLUKA o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Rogoznica za razdoblje 2017.-2021.g. na javnu raspravu

0

Na temelju čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  („Narodne novine“ br. 64/08) Općinska načelnica Općine Rogoznica donosi

ODLUKU

o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Rogoznica za razdoblje 2017.-2021.g. (u daljnjem tekstu SRP Općine Rogoznica) na javnu raspravu

 

čl. 1

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš i SRP Općine Rogoznica za razdoblje 2017.-2021.g. upućuju se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 

čl. 2

Javnu raspravu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i SRP-a Općine Rogoznica koordinira i provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica.

 

čl. 3

U svrhu provedbe javne rasprave Jedinstveni upravni odjel će objaviti Informaciju o javnoj raspravi u Općini Rogoznica i to najkasnije 8 (osam) dana prije početka javne rasprave. Informacija će sadržavati:

  • Datum početka i datum završetka javne rasprave,
  • Mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida,
  • Mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja,
  • Tijelo kojem će se i rok u kojem će, javnost moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmet javne rasprave.

 

čl. 4

Javna rasprava Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš i SRP-a Općine Rogoznica započeti će dana 21. prosinca 2017. godine i trajat će do 22. siječnja 2018. godine.

Studija Strateške procjene utjecaja na okoliš i Ne-tehnički sažetak Studije te Nacrt SRP-a Općine Rogoznica biti će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama www.rogoznica.hr.

Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Općine  Rogoznica dostaviti će stratešku studiju i SRP Općine Rogoznica i na mišljenje nadležnim javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku sukladno Zakonu, Uredbi i Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

čl. 5

Javni uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš može se obaviti od 21. prosinca 2017. godine do 22. siječnja 2018. godine svakog  radnog dana od 09:00 do 14:00 sati u prostorima Doma matice, Obala hrvatske mornarice br. 2.

 

čl. 6

Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš održati će se dana 12.01.2018.

u 10,00 sati u prostorijama Doma matice, Obala hrvatske mornarice br. 2.).

Na javnom izlaganju osigurati će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, izrađivača SRP-a Općine Rogoznica  i ovlaštenika.

 

čl. 7

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  • davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Rogoznica, Ulica Hrvatske Mornarice 17, 22203 Rogoznica ili na e-mail adresu: nina@rogoznica.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

Klasa: 351-03/17-30/3

Ur. broj: 2182/12-02/17-31

Rogoznica, 11. prosinca 2017.

 

 

Općinska načelnica

Sandra Jakelić

 

SPUO Rogoznica (Radna verzija 2).PDF

SPUO Rogoznica Netehnicki sazetak (Radna verzija 2).PDF

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close