Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Rogoznica u 2019. godini

0

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 3/2016), Javnog poziva udrugama za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2019. godinu, Klasa: 402-04/19-40/1, Ur. broj: 2182/12-02/19-1 od 22. veljače 2019. godine načelnica Općine Rogoznica, donosi:

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose

razvoju javnih potreba Općine Rogoznica u 2019. godini

 

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijedloga za programe/projekte javnih potreba u kulturi i projekte koje provode udruge civilnog društva za 2019. godinu, objavljen dana 22. veljače 2019. godine.

 

Članak 2.

U 2019. godini će se, u okviru Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke, iz Proračuna Općine Rogoznica financirati provedba programa/projekata od interesa za opće dobro, koje organiziraju i provode udruge, kako slijedi:

 

HPK SV. MIHOVIL
 Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
1.      Poučne staze i planinarski putevi na području Općine R. 5.000,00 kn

 

Udruga IZVOR LJUBAVI
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
2.      Znanje se dijeli množenjem 5.000,00 kn

 

KUD TOMISLAV
 Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
3.      Promocija Općine kroz programsko kulturno ljeto 2019 10.000,00 kn

 

Lovačko društvo JAREBICA
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
4.      Unaprjeđenje lovstva 20.000,00 kn

 

Udruga građana OKEA
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
5.      Lađa kulture 10.000,00 kn

 

Udruga građana OKEA
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
6.      Eko patrola 5.000,00 kn

 

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa osigurana su u proračunu Općine Rogoznica za 2019. godinu, i to:

  • za projekte Poučne staze i planinarski putevi na području Općine Rogoznica te Unapređenje lovstva na razdjelu 002, glavi 01, programu 1013, aktivnosti A100011 – donacije udrugama civilnog društva za rekreaciju, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekte Promociju Općine kroz programsko kulturno ljeto te Lađa kulture na razdjelu 002, glavi 01, programu 1014, aktivnosti A100002 – sufinanciranje kulturnih manifestacija, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekt Znanje se dijeli množenjem na razdjelu 002, glavi 01, programu 1012, aktivnosti A100005 – zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom, kontu 381 – tekuće donacije u novcu,
  • za projekt Eko patrola na razdjelu 002, glavi 01, programu 1005, aktivnosti A100001 – čišćenje mora, kontu 381 – tekuće donacije u novcu.

 

Članak 4.

Međusobni odnosi o korištenju odobrenih sredstava regulirat će se Ugovorom, sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

 

 NAČELNICA:

  Sandra Jakelić, v.r.

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u kulturi.PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close