Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba u sportu Općine Rogoznica u 2019. godini

0

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 3/2016), Javnog poziva za financiranje javnih potreba u sportu Općine Rogoznica u 2019.godini, Klasa: 402-04/19-40/3, Ur. broj: 2182/12-02/19-1 od 22. veljače 2019. godine načelnica Općine Rogoznica, donosi:

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih

potreba u sportu Općine Rogoznica u 2019. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijedloga za programe/projekte javnih potreba u sportu u 2019. godini, objavljenog dana 22. veljače 2019. godine.

 

Članak 2.

U 2019. godini će se, u okviru Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke, iz Proračuna Općine Rogoznica financirati provedba programa/projekata od interesa za opće dobro, koje organiziraju i provode udruge, kako slijedi:

 

Auto karting klub Rogoznica
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
1.      Promocija Rogoznice na četiri kotača 25.000,00 kn

 

Sportsko ribolovno društvo GOF
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
2.      Udicom po svijetu 20.000,00 kn

 

TKD ZMAJEVO OKO
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
3.  Promocija zdravog života 20.000,00 kn

 

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa osigurana su u proračunu Općine Rogoznica za 2019. godinu, razdjelu 002, glavi 01, programu 1013, aktivnosti A100010, kontu 381 – tekuće donacije športskim organizacijama.

 

Članak 4.

Međusobni odnosi o korištenju odobrenih sredstava regulirat će se Ugovorom, sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

 

 

NAČELNICA:

Sandra Jakelić, v.r.

 

 

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u sportu.PDF

 

 

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close