Odluku o financiranju projekta i/ili programa za organizaciju sportskih manifestacija u svrhu promoviranja turizma u 2019. godini

0

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 02/18), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 3/2016), Javnog poziva udrugama za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za organizaciju sportskih manifestacija u svrhu promoviranja turizma u 2019. godini, Klasa: 402-04/19-40/2, Ur. broj: 2182/12-02/19-1 od 22. veljače 2019. godine načelnica Općine Rogoznica, donosi

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa za organizaciju

sportskih manifestacija u svrhu promoviranja turizma u 2019. godini

 

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijedloga za programe/projekte za organizaciju sportskih manifestacija u 2019. godini, objavljenog dana 22. veljače 2019. godine.

 

Članak 2.

U 2018. godini će se, u okviru Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke, iz Proračuna Općine Rogoznica financirati provedba programa/projekata od interesa za opće dobro, koje organiziraju i provode udruge, kako slijedi:

 

Jedriličarski klub VAL
      Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
13. Rogoznički kup – državno povjerenstvo           6.000,00 kn

 

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa osigurana su u proračunu Općine Rogoznica za 2019. godinu, na razdjelu 002, glavi 01, programu 1004, aktivnosti A100002, kontu 381 – tekuće donacije sportskim organizacijama.

 

Članak 4.

Međusobni odnosi o korištenju odobrenih sredstava regulirat će se Ugovorom, sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

 

 

NAČELNICA:

Sandra Jakelić, v.r.

 

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa org.sport.manifestacija.PDF

 

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close