POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

0

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto „viši referent za računovodstvo i financije“, dana 16. travnja 2018. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti jedan (1) kandidata i to:

  1. Dragana Zeba.

 

II. Kandidatkinja pozvana na pisano testiranje navedena u točki I. ovog poziva, treba doći u Rogoznicu, dana travnja 2018. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, Ulica hrvatske mornarice 17.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidatkinju eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ako se kandidatkinja navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukla prijavu na natječaj.

Pisani test sastojat će se od 30 pitanja.

Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.

Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).

Testiranje traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

 

III. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 23. travnja 2018. godine.

Ukoliko kandidatkinja ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju biti će proveden intervju.

 

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.

 

Predsjednik Povjerenstva:

Nina Kursar

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 2018.PDF

 

 

 

Comments are closed.

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.