30. siječnja 2024.

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje svih programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rogoznica za 2024. godinu