Author admin

Novosti
0

TEKSTUALNI DIO: A_OBRAZLOŽENJE MEDINE 2019.pdf ODLUKA_ODREDBE_Službeni vjesnik 05_19_UPU Medine_USVOJENO.pdf GRAFIČKI DIO: USV_ PLAN – 0.…

Novosti
0

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne…

1 2 3 35