Ponovna javna rasprava

0

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/12-20/1, Urbroj: 2182/12-02/12-49, od 15. veljače 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

1. Objavljuje se ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I koja će trajati od 25. veljače do 04. ožujka 2013.
2. Tijekom trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II bit će izložen na javni uvid, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja. 4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi definiran je člankom 93. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12). Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe u okviru ponovljene javne rasprave na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II, primaju se do 04. ožujka 2012. godine.
6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
 – upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
 – davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
 – dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close