Općinska uprava

Načelnica

Anita Živković
anita.zivkovic@rogoznica.hr

Proračun

Proračun Općine Rogoznica temeljni je financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te svi izdaci i rashodi Općine koje odobrava Općinsko vijeće. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i vrijedi za godinu u kojoj je donesen.