7. listopada 2011.

INFORMACIJA O ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA I JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Temeljem članka 28. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N.” br. 90/11.), načelnica Općine Rogoznica, objavljuje:

INFORMACIJU O ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
I
JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Obavještavamo Vas da je 15. srpnja 2011. godine, Sabor RH donio Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 90/11.
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N.” 90/11.) stvoreni su zakonski uvjeti da se ishođenjem rješenja o izvedenom stanju takve zgrade ozakone (legaliziraju).
Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Rogoznica, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. i po isteku toga roka ne može se više podnijeti.

Sukladno članku 28. predmetnog Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnog redara i ostalih izvora.

Temeljem navedenog, pozivamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Rogoznica da dostave podatke (ime, oznaku katastarske čestice ili adresu) radi formiranja popisa nezakonito izgrađenih zgrada.

Podaci se mogu dostaviti pismenim putem na adresu:
OPĆINA ROGOZNICA
Obala Hrvatske mornarice bb
22203 Rogoznica
ili na telefon 022/ 558-320.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica na telefone: 022 / 559 – 040 i 022 / 558 – 320.