12. siječnja 2015.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-24, od 12. siječnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, trajat će od 21. siječnja 2015. do 05. veljače 2015. godine.

 

2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.

3. Javno izlaganje održati će se 22. siječnja 2015. godine u 10,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.

4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, primaju se do 05. veljače 2015. godine.

5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL