19. ožujka 2015.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto „Voditelj Odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove”, dana 18. ožujka 2015. godine, objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 1. I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to:
  1. 1.Nina Kursar
  2. 2.Mia Pešić
 2. II.Podnositeljici koja nije podnijela urednu prijavu upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.
 3. III.Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju doći u Rogoznicu, dana 24. ožujka 2015. godine (utorak) u 10:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, Ulica Hrvatske mornarice 17.
  Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
  Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  Ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
  Pisani test sastojat će se od 30 pitanja.
  Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.
  Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
  Testiranje traje 60 minuta.
  Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.
 4. IV.Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 24. ožujka 2015. godine.
  S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju biti će proveden intervju, s naknadnom obavijesti o terminu održavanja istog putem kontakt telefona.
 5. V.Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.

Predsjednik Povjerenstva:

Ljubo Županović