7. studenoga 2016.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA: Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE