30. svibnja 2018.

Rezultati 1. ponovljenog Natječaja za davanje na korištenje javnih površina

Zapisnik.xlsx

 

Odabiru se ponude koje uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najveći iznos naknade za korištenje javne površine.
Odabrane ponude, u gornjoj tablici označene su debelim crvenim okvirom.
Ponuditelji koji imaju evidentirano dospjelo, a nepodmireno dugovanja prema Općini Rogoznici i trgovačkom društvu Škovacin d.o.o., po bilo kojoj osnovi,
prije sklapanja Ugovora o zakupu javne površine, odnosno korištenja trgovačkih mobilnih kućica, dužni su podmiriti sav dug. U protivnom neće moći sklopiti
Ugovor.