31. srpnja 2018.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.”, br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „referent za komunalnu infrastrukturu“, dana 31. srpnja 2018. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti jedan (1) kandidat i to:

  1. Bogavčić Ante

II. Kandidat pozvan na pisano testiranje naveden u točki I. ovog poziva, treba doći u Rogoznicu, dana 10. kolovoza 2018. godine (petak) u 10:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, Ulica hrvatske mornarice 17.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Pisani test sastojat će se od 30 pitanja.

Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.

Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).

Testiranje traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

III. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 10. kolovoza 2018. godine.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju biti će proveden intervju.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.

 

 

Predsjednik Povjerenstva:

Nina Kursar

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI.PDF