13. siječnja 2020.

JAVNI NATJEČAJ ZA ČLANA UPRAVE-DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALNOG PODUZEĆA ŠKOVACIN D.O.O. ROGOZNICA

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva ŠKOVACIN d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (potpuni tekst); vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vinko Bukić, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-138/14-2 od dana 05. srpnja 2014. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 09. prosinca 2019. godine, raspisuje se

J A V N I N A T J E Č A J

ZA ČLANA UPRAVE-DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

KOMUNALNOG PODUZEĆA ŠKOVACIN D.O.O. ROGOZNICA

 

ŠKOVACIN_NATJEČAJ ZA DIREKTORA.PDF

 

Obavijest o raspisanom Natječaju objavljena je 15. siječnja 2020. u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.