18. rujna 2020.

Obavijest za prijam u službu na određeno vrijeme

OBAVIJEST

kandidatima oglasa za radno mjesto

„viši referent za računovodstvo i financije“

 

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 18. rujna 2020. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „viši referent za računovodstvo i financije“, na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 26. rujna 2020. godine.

Opis poslova radnog mjesta „viši referent za računovodstvo i financije“:

Obavlja knjigovodstveno–računovodstvene poslove po nalogu voditelja Odsjeka, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i općinskog načelnika, ažurira i uredno vodi financijsko – materijalno knjigovodstvo, redovito prati zaduženja i naplatu potraživanja, a po potrebi obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,10, a osnovica za izračun plaće iznosi 8.766,00 kn, bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10.

Područja testiranja:

  1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava
  2. Javne financije
  3. Opći upravni postupak

 

 

OBAVIJEST_viši referent za računovodstvo i financije.PDF

OGLAS_viši referent za računovodstvo i financije.PDF