9. kolovoza 2021.

OBAVIJEST kandidatima oglasa za radno mjesto "savjetnik za gradnju i prostorno planiranje"

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica donosi

 

OBAVIJEST

kandidatima oglasa za radno mjesto

„savjetnik za gradnju i prostorno planiranje”

 

05_OBAVIJEST_savjetnik za gradnju.doc

03_OGLAS_savjetnik za gradnju.doc