13. listopada 2021.

NATJEČAJ o prodaji zemljišta u uvali Soline u Rogoznici

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica „ br. 6/19) i čl. 53. statuta („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, br. 2/21), Općinski načelnik Općine Rogoznica objavljuje

N A T J E Č A J

o prodaji zemljišta u uvali Soline u Rogoznici

 

Natječaj.DOCX