29. listopada 2021.

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), načelnik Općine Rogoznica, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica

(1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca)

 

Obavijest – Pročelnik JUO

Javni natječaj za imenovanje pročelnika JUO