12. travnja 2022.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruga civilnog društva za 2022. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/16), općinska načelnica Općine Rogoznica, raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za

programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruga civilnog društva za 2022. godinu

 

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba OR.PDF

A2.1.Javni poziv za financiranje javnih potreba u kultri i civilna društva u 2022. godini.PDF

A3.1. Upute za prijavitelje.PDF

B1 Opći podaci o prijavitelju.DOCX

B2 Opis programa ili projekta.DOCX

B3 Proračun programa ili projekta.XLSX

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.DOCX

B5 Izjava o nekažnjavanju.DOCX

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta.DOC

C2 Obrazac financijskog izvještavanja.XLSX