8. veljače 2023.

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica donosi

OBAVIJEST

kandidatima javnog natječaja za radno mjesto

„Voditelj odsjeka za komunalne, pravne i opće poslove“

5 obavijest.PDF

4_natječaj.PDF