23. veljače 2023.

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za programe iz područja kulture za 2023. godinu

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 83/22) , članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Rogoznica za 2023. godinu, KLASA: 402-04/22-01/16, URBROJ: 2182-12-02/22-1 od 30. rujna 2022., općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava za programe iz područja kulture za 2023. godinu

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava-kultura.PDF