26. travnja 2023.

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA