25. srpnja 2007.

Županijski zavod za prostorno uređenje Šibensko – kninske županije objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna (II) PP-a

Županijski zavod za prostorno uređenje Šibensko – kninske županije objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna (II) POSTORNOG PLANA ŠIBENSKO- KNINSKE ŽUPANIJE

1. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna (II) Prostornog plana Šibensko – kninske županije (Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj 11/02, 10/05 i 3/06) održat će se u trajanju od 15 dana, i to od 20. srpnja 2007 do 03. kolovoza 2007. godine:

a) u prostorijama Općine Rogoznica, Hrvatske mornarice bb, svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 sati
b) u predvorju Šibensko – kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 sati

2. Na javnom uvidu bit će izložen elaborat sa tekstualnim i grafičkim dijelom Prijedlog izmjena i dopuna (II) Prostornog plana Šibensko – kninske županie.

3. Na javnom uvidu bit će moguće svoje prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedaba. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća s javne rasprave.

4. Svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu, uz naznaku “PPŽII primjedbe”,, najkasnije do 03. kolovoza 2007. dostaviti i poštom na adresu: Šibensko – kninska županija Županijski zavod za prostorno uređenje 22000 Šibenik V. Nazora 1/IV

5. Javna izlaganja za sve sudionike javne rasprave održat će se u ponedjeljak, 30. srpnja: a) s početkom u 10,00 sati u Domu matice Hrvatske, Rogoznica, Hrvatske moranarice bb b) sa početkom u 18,0 sati u Gradskoj vijećnici, Šibenik, Trg Republike Hrvatske 1

Županijski zavod za prostorno uređenje Šibensko – kninske županije