12. rujna 2014.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.”, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „stručni savjetnik za financije “, dana 12. rujna 2014. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to:

1. Ivana Franov
2. Nina Kursar

II. Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju doći u Rogoznicu, dana 18. rujna 2014. godine (četvrtak) u 10:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, ulica Hrvatske mornarice 17.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Pisani test sastojat će se od 30 pitanja.
Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.
Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

III. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana
18. rujna 2014. godine.
S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju biti će proveden
intervju.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.

Predsjednik Povjerenstva:

Ljubo Županović