3. srpnja 2015.

ODGODU PONOVLJENE JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

Klasa: 350-02/14-20/2

Ur.broj: 2182/12-02/14-34

Rogoznica, 03. srpnja 2015.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/15-31, od

18. lipnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

ODGODU

PONOVLJENE JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

  1. 1.Odgađa se Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, objavljena za 06. srpnja 2015. do 13. srpnja 2015. godine.
  2. 2.Ponovljena javna rasprava održati će se od 13. srpnja 2015. godine do 20. srpnja 2015. godine.

OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL