18. veljače 2016.

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV Prijedlog plana za II. ponovnu javnu raspravu