1. prosinca 2017.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Rogoznica za 2018. godinu te Projekcijama za 2019. i 2020.

Općina Rogoznica objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Rogoznica za 2018. godinu te Projekcijama proračuna za 2019. i 2020.

Izvješće