5. srpnja 2018.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica

  1. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, koja će trajati od 05. srpnja 2018. do 03. kolovoza 2018. godine.
  2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Ulica Hrvatske mornarice 2, Rogoznica.
  3. Javno izlaganje Prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica održati će se 5. srpnja 2018. u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Ulica Hrvatske mornarice 2, Rogoznica s početkom u 10:00 sati.
  4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi definiran je člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07).
  5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, u okviru javne rasprave, primaju se do 03. kolovoza 2018. godine.
  6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
    • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
    • dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica

OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PPUO_Objava javne rasprave_web.PDF

 

A_PRIJEDLOG_PLANA ZA JAVNU RASPRAVU_lipanj_2018..PDF

SAŽETAK ZA JAVNOST_(PRIJEDLOG PLANA)_lipanj_2018..PDF

1:2000

4.A.1_GPN_1 2000_USV_BR 14 17-list 1.PDF
4.A.2_GPN_1 2000_USV_BR 14 17-list 2.PDF
4.A.3_GPN_1 2000_USV_BR 14 17-list 3.PDF
4.A.4_GPN_1 2000_USV_BR 14 17-list 4.PDF
4.A.5_GPN_1 2000_USV_BR 14 17-list 5.PDF
4.A.6_GPN_1 2000_USV_BR 14 17-list 6.PDF
4.A.7_GPN_1 2000_USV_BR 14 17-list 7.PDF
4.A.8_GPN_1 2000_USV_BR 14 17-list 8.PDF

 

1:5000

4_GPN_ LIST_1_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF
4_GPN_ LIST_2_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF
4_GPN_LIST_3_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF
4_GPN_LIST_4_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF
4_GPN_LIST_5_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF
4_GPN_LIST_6_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF
4_GPN_LIST_7_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF
4_GPN_LIST_8_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF
4_GPN_LIST_9_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF
4_GPN_LIST_10_(PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU)_srpanj_2018-Model.PDF

 

1:25000

1_Namjena površina_PPUO (PRIJEDLOG PLANA)_srpanj 2018-Model.PDF
2.1_Promet i veze_PPUO (PRIJEDLOG PLANA)_srpanj_2018-Model.PDF
2.2.Energetski sustav_PPUO (PRIJEDLOG PLANA)_srpanj_2018-Model.PDF
2.3.Voodoopskrbni sustav_PPUO (PRIJEDLOG PLANA)_srpanj_2018-Model.PDF
3.1_Uvjeti_PPUO (PRIJEDLOG PLANA)_srpanj_2018-Model.PDF
3.2_Uvjeti_PPUO (PRIJEDLOG PLANA)_srpanj_2018-Model.PDF
3.3_Uvjeti_PPUO (PRIJEDLOG PLANA)_srpanj_2018-Model.PDF