23. listopada 2018.

J A V N I P O Z I V NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM SU IZVEDENE NERAZVRSTANE CESTE

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Rogoznica, K.O. Rogoznica i K.O. Sevid u naseljima Zečevo Rogozničko, Rogoznica, Podglavica, Zatoglav, Ražanj i Stivašnica, da Općina Rogoznica na temelju čl. 133 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama započinje s postupkom evidentiranja stvarnog stanja istih i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste dana 22.10.2018. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Modrušan Tonija, dipl.ing.geod., Geo 846, iz tvrtke Geom d.o.o., Slunj, Braće Radić 1, koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju.

Općina Rogoznica

Jedinstveni upravni odjel

 

17_10_2018_JAVNI POZIV_1.PDF