8. siječnja 2019.

OBAVIJEST O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA

Ovim putem Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica obavještava zainteresiranu javnost da je Općinsko vijeće Općine Rogoznica na svojoj 9. sjednici od 12. prosinca 2018. godine donijelo Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica objavljena je u službenom glasilu Općine Rogoznica „Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 03/18, s datumom objave 17. prosinca 2108. godine, stupila je na snagu 27. prosinca 2018. i dostupna je na mrežnoj stranici Općine Rogoznica www.rogoznica.hr.

Grafički dio Prostornog plana biti će također dostupan na mrežnoj stranici Općine Rogoznica www.rogoznica.hr.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL