13. lipnja 2020.

Odluku o poništavanju Natječaja za davanje na korištenje javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

Ovom Odlukom poništava se Natječaj za davanje na korištenje javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica, KLASA: 363-05/20-01/5, URBROJ: 2182/12-02/20-3 od 19. svibnja 2020. godine, koji je objavljen dana 19. svibnja 2020. godine na Internet stranici Općine Rogoznica (www.rogoznica.hr).

Odluka o poništenju natječaja za JP.PDF