15. studenoga 2022.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: UREĐENJE OBALNOG PODRUČJA – ČELINA VOJARNA FAZA III evidencijski broj nabave: 16 JN, glavna CPV oznaka: 45112700-2