19. travnja 2023.

PLAN RASPOREDA KIOSKA, TRGOVAČKIH MOBILNIH KUĆICA I POKRETNIH NAPRAVA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Na temelju članka 3. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 8/22) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/21), na prijedlog Povjerenstva za davanje na korištenje javnih površina odnosno trgovačkih mobilnih kućica, općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi

 

PLAN RASPOREDA KIOSKA, TRGOVAČKIH MOBILNIH KUĆICA I

POKRETNIH NAPRAVA NA JAVNIM POVRŠINAMA

NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

 

Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica.PDF

Javne površine – lokacije.PDF