3. svibnja 2023.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica

Na temelju članka 96. a u svezi članka 104. i članka 98. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19- u daljnjem tekstu: ZPU) i Zaključka općinske načelnice Općine Rogoznica KLASA: 350-02/22-01/3, URBROJ: 2182-12-03/23-21 od 27. travnja 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica

 

Javna rasprava.docx