8. svibnja 2024.

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Uključimo ih u zajednicu“, SF. 3.4.11.01.0072

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zaželi – prevencija institucionalizacije u okviru odobrenog projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za projekt „Uključimo ih u zajednicu“, SF.3.4.11.01.0072, Općina Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu
„Uključimo ih u zajednicu“, SF. 3.4.11.01.0072

za radno mjesto – radnik/ca za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju