9. listopada 2019.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.”, br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „viši referent za računovodstvo i financije“, dana 09. listopada 2019. godine, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOST.PDF