15. listopada 2019.

POZIV NA INTERVJU

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „viši referent za računovodstvo i financije“, objavljuje

 

POZIV NA INTERVJU

 

Poziv na intervju.PDF