26. svibnja 2008.

Državni tajnik Herman Sušnik u Rogoznici otvara prve protupožarne prometnice obnovljene putem šumarske savjetodavne službe

Dana 28. svibnja 2008. u 11,00 sati u Rogoznici državni tajnik Herman Sušnik svečano će otvoriti 15,5 km šumskih protupožarnih prometnica obnovljenih putem Šumarske savjetodavne službe, a na zahtjev Općine Rogoznica.

Ovim svečanim događajem obilježit će se uspješno realizirani prvi projekti obnove šumske infrastrukture u privatnim šumama iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, koje u te šume planira, raspodjeljuje i provodi postupak dodjele Šumarska savjetodavna služba. Uz ostale radove na unapređenju stanja privatnih šuma u Hrvatskoj, tijekom 2007. Godine proveden je javni natječaj za radove na održavanju protupožarnih prometnica u priobalju na području općina Rogoznica i Marina te grada Visa. Radovi su započeli početkom 2008. godine i uspješno su završeni, te je na području grada Visa obnovljeno 5,5 kilometara protupožarnih cesta, općine Marina 7,2 kilometra, te u Rogoznici 15,5 kilometara. Ukupna vrijednost ugovorenih radova bila je 1.680.000 kuna. Za radove održavanja protupožarnih prometnica u priobalju za 2008. godinu proveden je javni natječaj za 17,4 kilometra u iznosu malo nižem od 1.500.000 kuna, a u pripremi je natječaj za protupožarne prometnice na području Istre, Primoštena i grada Hvara dužine 10,7 km. Značaj izgradnje novih i održavanje postojećih protupožarnih prometnica u priobalju od velike je važnosti, jer svaka protupožarna prometnica ima vrijednost koja višestruko premašuje novčani iznos uložen u njenu izgradnju. Uz izgradnju i održavanje protupožarne infrastrukture, želja nam je u suradnji s jedinicama lokalne samouprave financirati i ostale radove u privatnim šumama, kako bi se obnovljene i zaštićene integrirale u razvoj ovog dijela naše domovine, posebice kao dodatna kvaliteta turističke ponude. www.mrrsvg.hr