3. kolovoza 2011.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.”, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, dana 03. kolovoza 2011. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

1. Červar Gustav
2. Šola Hedda Martina

II. Podnositelju nepravodobne prijave upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

III. Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju doći u Rogoznicu, dana 12. kolovoza 2011. godine u 11,00 sati u zgradi Općine Rogoznica u Rogoznici, Obala Hrvatske mornarice bb.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 11,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Pisani test sastojat će se od 30 pitanja.
Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje najviše 45 minuta.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

IV. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 17. kolovoza 2011. godine.
Kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, biti će putem kontakta navedenog u prijavi, obaviješteni o terminu njihovog intervjua.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.

Predsjednik Povjerenstva:
Ljubo Županović