21. veljače 2018.

Javni poziv udrugama za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za organizaciju sportskih manifestacija u svrhu promoviranja turizma u 2018. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/2016), načelnica Općine Rogoznica raspisuje:

 

Javni poziv

udrugama za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za

organizaciju sportskih manifestacija u svrhu promoviranja turizma u 2018. godini

 

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba OR

A2.2. Javni poziv za financiranje organizacije sportskih natjecanja u 2018. godini

A3.2 Uputa za prijavitelje

B1 Opći podatci o prijavitelju

B2 Opis programa ili projekta

B3 Proračun programa ili projekta

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

B5 Izjava o nekažnjavanju

B6.2 Obrazac za procjenu kvalitete prijave

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta

C2 Obrazac financijskog izvještavanja