18. studenoga 2019.

NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i drvenih mobilnih kućica za vrijeme Adventure 2019

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 6/16) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), načelnica Općine Rogoznica donosi

 

NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i drvenih mobilnih kućica za vrijeme Adventure 2019.PDF