19. svibnja 2021.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora za javne potrebe u sportu u 2021. godini

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/16), općinska načelnica Općine Rogoznica raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora
za javne potrebe u sportu u 2021. godini

 

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba OR.PDF

A2.3. Javni poziv za financiranje spotskih udruga u 2021. godini.PDF

A3.3 Uputa za prijavitelje.PDF

B1 Opći podatci o prijavitelju.DOCX

B2 Opis programa ili projekta.DPCX

B3 Proračun programa ili projekta.XSLX

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.DOCX

B5 Izjava o nekažnjavanju.DOCX

B6.3 Kriteriji vrednovanja programa i projekta u sportu.DOCX

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta.DOC

C2 Obrazac financijskog izvještavanja.XLSX