13. veljače 2023.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruga civilnog društva za 2023. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/16), općinska načelnica Općine Rogoznica, raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za

programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruga civilnog društva za 2023. godinu

 

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba OR.PDF
A2.1. Javni poziv-kultura i CD.PDF
A3.1. Upute za prijavitelje.PDF
B1 Opći podaci o prijavitelju.DOCX
B2 Opis programa ili projekta.DOCX
B3 Proračun programa ili projekta.XSLX
B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.DOCX
B5 Izjava o nekažnjavanju.DOCX
C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta.DOC
C2 Obrazac financijskog izvještavanja